Table 1

Categorisation of medical universities in terms of developmental indicators

Type of regionsMedical university name
Developed regionsTehran, Tebriz, Shahid Beheshti, Shiraz, Isfahan, Kerman, Iran, Shahid Beheshti, Baqiyatallah, Shahed, Artesh, Behzisti, Mashhad, Ahwaz
Moderately developed regionsGilan, Mazandaran, Babol, Golestan, Semnan, Ardabil, Uromieh, Kermanshah, Hamadan, Zanjan, Arak, Qazvin, Qom, Alborz, Kashan, Rafsanjan, Birjand, Zahedan, Yazd, Lorestan, Hormozgan
Non-developed regionsIlam, Kordestan, Dezfool, Jahrom, Fasa, Bam, Jiroft, Yasooj, Bushehr, Shahrood, Bojnoord, Abadan, Zabol, Torbat Heidarieh, Sabzavar, Gonabad